Tomter

Kåbdalis är i ständig utveckling.

Vår vision är att alla som vill ska kunna njuta av den underbara miljö vi har. För att möta upp det behov som vi märker av våra gäster står vi nu inför en ny utveckling.
Vi utökar skidsystemet med liftar och fler backar västerut. Vi kommer också släppa åtta fina fritidshusområden för er som vill skapa något eget hos oss. Dessa åtta stugområden har olika karraktär. Meningen med det är att det skall finnas något för alla.

Toppbyn är det andra husområdet vi släpper och kommer ut till försäljning sommaren 2022! Backbyn på 42 tomter är slutsålt.

Gestaltningsprogram

Toppbyn

Vi vill åstadkomma en miljö som harmonierar med landskapet som både besökaren och ortsbon uppskattar. Målet är långsiktigt, vilket innebär att tidsanknutna arkitekturtrender inte tillåts få en
alltför dominerande påverkan. En traditionell arkitektur skall vara vägledande och ge inspiration.

ÖPPNA
GESTALTNINGSPROGRAM

Backbyn

Designprogrammet syftar till att ge konkreta råd och riktlinjer om hur en genuin byggnadsstil kan tas till vara för att skapa attraktiva bebyggelsemiljöer och ge de olika byarna en egen särart och profil.

ÖPPNA

Vilket område passar dig?

Vill du vara med på denna resa med oss, kontakta johan@kabdalis.com

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress