Start av tomtförsäljning i Toppbyn

Vi ger vi oss nu i kast med att exploatera Toppbyn efter en lyckad försäljning av samtliga tomter i Backbyn. Mellan de båda områdena kommer en ny släplift och backar att anläggas som går hela vägen till toppen av berget. I skidområdet finns också ett åkband för barn vid nuvarande barnlift. Den nya liften beräknas stå klar hösten 2023.

Toppbyn blir ett unikt bra bostadsområde där ski-in/ski-out beräknas vara möjligt till samtliga 90 tomter. Då tomterna ligger i söder eller västerläge bör ni planera för en stor solaltan! Nedre delen av området kännetecknas av närheten och utsikt över en fiskesjö med planerat kallbadhus, inpå knuten finns skogsmiljö och lift. Då höjdskillnaden är måttlig, 25 meter, till översta tomtlägena nås dessa lätt till fots efter dagens afterski eller restaurangbesök. 


Denna del är den första som ansluts till kommunalt VA som ska vara klart augusti 2023. Under sommaren 2023 anlägger vi vägar och VA på området, som därmed blir byggklart under hösten.
Övre delen av Toppbyn beräknas stå klar 2024. Här är utsikten fantastisk med blånande berg och en oskymd horisont. På morgonen sätter du på dig skidorna och åker ned till liften. Högsta tomten hamnar 65 meter högre än liftens drivstation. Variationen på tomternas storlek och lägen blir ganska stor, genomgående kan man säga att tomterna ligger ostört och naturskönt. Även här ingår anslutningsavgiften för VA.


Vi har brutit den tilltänkta vägen till området så det går bra att besöka oss för att få en överblick av vilka lägen som kan vara intressanta. Efter ök. med Johan 070 5249244, visar han er på plats.


Utsättningen av tomterna kommer att ske i juni 2022, vi anpassar oss till sluttningar och natur så att området blir vackert med lämnade naturmiljöer. Då utsättningen är klar, prissätter vi tomterna och släpper dom till intresselistan i den ordning man antecknat sig, detta sker i slutet av juni. Det kan gå till så att vi släpper 10-20 i taget en vecka, nästa vecka ytterligare 10-20 st osv. det kostar inget att vara med på intresselistan, däremot kommer själva tecknandet av tomten i juni/juli att kosta ungefär 10% av tomtens pris. Resterande betalning sker efter Lantmäteriet är klar med avstyckningen, vilket beräknas ske under hösten 2022.


Vi presenterade officiellt tomterna i Toppbyn under påsken 2022. Vi visade då ett gestaltningsprogram och skisser över området och tomterna och i vilken takt utbyggnaden kommer att ske. På vår detaljplanekarta kan du orientera dig var de olika nybyggnationerna kommer att ske, området omfattar ca. 25 ha, eller 500×500 meter. Den nya liften som blir 1350 meter lång och backarna tar upp ett område på 70 ha.

Skidåkningen i de blivande backarna blir ”snäll”, men med ett stort inslag av spännande offpist i raviner och skog. När du kliver av liften når du också det befintliga liftsystemet.