Kontakt

Upplysning och bokning : 0928-500 37 eller 070 2200579 .
Jourtelefon och husvagnsel: 070 2555561

Du kan också kontakta Johan direkt för allehanda frågor.
Mobiltelefonnr: 070-5249244
E-post: johan@kabdalis.com

För frågor och synpunkter på hemsidan kontakta webmaster@kabdalis.com

Adress

Kåbdalis Skidliftar AB
Box 4
962 05 KÅBDALIS